Topmenu
หน้าแรก / คลังข้อมูล / นิทรรศการออนไลน์
 


วันมาฆบูชา : ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษายน
วันจักรี : 6 เมษายน
วันสงกรานต์ : 13- 15 เมษายน
วันวิสาขบูชา : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
วันพืชมงคล : พฤษภาคม
วันอาสาฬหบูชา : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
วันเข้าพรรษา : แรม 1 ค่ำ เดือน 8
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร : 28 กรกฎาคม


ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
Open Page : 0298346
Today : 0000050
Total : 0059739

อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-354580-5 ต่อ 2726 และ 2731