หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม "ปิดเทอม...ก็ยืมได้"

ปิดเทอมนี้ ยืมหนังสือได้นาน  15 วัน

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ "https://goo.gl/forms/wHraPPE8xnHlK8ih1"

หรือแสกน QR Codeตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2560

เริ่มยืมหนังสือได้ตั้งวันที่ 29 พฤษภาคม -  12 มิถุนายน 2560

นำส่งคืนภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ลุ้นรับ Flash Drive ขนาด 16 GB จำนวน 10 รางวัล

ประกาศผลวันที่ 13 มิถุนายน 2560

 

Post by :ห้องสมุด

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-352621 (สายตรง) , 038-354580-4 # 2723 , 2726 , 2731
โทรสาร   : 038-352623