หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล GALE Academic OneFile

ค้นพบเนื้อหาวิชาการ สร้างงานวิจัย...เพียงปลายนิ้ว

"เกล" เชื่อมต่อผู้ใช้งานกับบทความวิชาการ ไว้ด้วยฐานข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็ว ที่มีชื่อว่า Academic OneFile ภายใต้ฐานท่านจะสามารถสืบค้นเนื้อหาบทความกว่า 79 ล้านรายการ จากรายการวารสารต่างๆ กว่า 18,000 รายชื่อ และด้วยความที่เป้นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา เราจึงมีความหลากหลายไว้ให้บริการ อาทิเช่น biology, chemistry, law, economics, environmental science, history, marketing, political science, and psychology และอื่นๆ อีกมากมาย  สามารถเข้าใช้งานได้ที่

http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE

Post by :ห้องสมุด

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-352621 (สายตรง) , 038-354580-4 # 2723 , 2726 , 2731
โทรสาร   : 038-352623