หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเวลาเปิดให้บริการห้องสมุดช่วงเปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 17 ธันวาคม 2560

- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 - 19.30 น.

- วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

- ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 


Post by :ห้องสมุด

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-352621 (สายตรง) , 038-354580-4 # 2723 , 2726 , 2731
โทรสาร   : 038-352623