หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  ประจำปี 2560 รอบที่ 5 (อาคาร 9)

https://goo.gl/forms/fNinnvCOeAOsxcIz2

 


Post by :ห้องสมุด

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-352621 (สายตรง) , 038-354580-4 # 2723 , 2726 , 2731
โทรสาร   : 038-352623