หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการรับฝากคืนหนังสือ

"ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา" มีบริการรับฝากคืนหนังสือ

กรณีที่ผู้ใช้บริการไปยืมหนังสือด้วยตนเองจาก "สำนักหอสมุดกลางบางเขน"

โดยให้บริการเฉพาะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เท่านั้น

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุด เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศชั้น 1 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2731

 

Post by :ห้องสมุด

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-352621 (สายตรง) , 038-354580-4 # 2723 , 2726 , 2731
โทรสาร   : 038-352623