คำถามฐานข้อมูล ABI/INFORM


ข้อที่ ลิ้งคำถาม
ข้อที่ 1 https://goo.gl/forms/SBdlbEdjASTm1Cxu1
ข้อที่ 2 https://goo.gl/forms/JfkUZuJ3qbKeHPrz2
ข้อที่ 3 https://goo.gl/forms/OoRYHYfugrtWVbH93
ข้อที่ 4 https://goo.gl/forms/t6Wj6ebwK4fVftuf1
ข้อที่ 5 https://goo.gl/forms/Mr9mbnzRDYWAhrrY2
ข้อที่ 6 https://goo.gl/forms/ALVfcrastdNB4BVc2
ข้อที่ 7 https://goo.gl/forms/WQPkB6tEaPuNp5PI2
ข้อที่ 8 https://goo.gl/forms/KREENoZLCAGRp0dV2
ข้อที่ 9 https://goo.gl/forms/WiK4lnLOIk8huVQs1
ข้อที่ 10 https://goo.gl/forms/hgJK9BCD8ZySlVoi1