คำถามฐานข้อมูล Springer Link


ข้อที่ ลิ้งคำถาม
ข้อที่ 1 https://goo.gl/forms/wy4e7RrZV07SUulO2
ข้อที่ 2 https://goo.gl/forms/0NkDxXrII1NQpRCE2
ข้อที่ 3 https://goo.gl/forms/Oyv41r5ZDO4eRXIN2
ข้อที่ 4 https://goo.gl/forms/vDL17naPIxdxmcMV2
ข้อที่ 5 https://goo.gl/forms/E9WL1ozU0UVVFNLf2
ข้อที่ 6 https://goo.gl/forms/OhW68J0i6xOXLoaq2
ข้อที่ 7 https://goo.gl/forms/icr1HdojrWX1AOBM2
ข้อที่ 8 https://goo.gl/forms/pLsOqNqfrmAAL4863
ข้อที่ 9 https://goo.gl/forms/0yUqzfaXv9Yqo93G2
ข้อที่ 10 https://goo.gl/forms/F2IcQSn0klTNSjk93